Find Sir Gerold

GM description:
After visiting with Lord Celwyn Lawthorn in order to gain support for the Protectorate cause, the party was given the task to find the lost knight, Sir Gerold of Heartshire. Lawthorn scouts reported that his likely captors, the Black Company was camped a days ride south of the massive fortress Lissen Carak


Player notes:

Ved siden av den forlatte leiren er der en forlatt går. Vi finner boden banket til døde, konen voldtatt til døde. Også de tre barnene på gården er stukket til døde. Blant de døde barnene fant vi noen lapper som gir rett til å heve lønn hos kvartermesteren i Albinkirk. Vi tar det slik at dette er det sorte kompaniets verk og som vi vet er de nå hyrt av den nye borgermesteren for å stå for "sikkerheten" der. De svinene.

Vi satte ut etter dem. Etter noen timer fant vi to soldater hengende fra et tre. Vi kuttet dem ned og undersøkte hva de døde av. Etter det fant vi et sted å sove. Vi ble vekket av en en voldsom haggelstorm som vi måtte vente ut. Etter den fulgte vi etter kompaniet til en ravine hvor de hadde kuttet broen over. Det var klart at hoveddelen av kompaniet har fulgt ravinen nordover. Da den endelig var slutt og vi kom oss over på østsiden, så så vi røyk på horisonten. Vi fortsatte forsiktig og håper at vi ikke blir sett av speiderne til kompaniet.

Det ble vi og jeg vikk utvekslet et par piler. Action!

Det blir en lang, mobil kamp med en ny grupperekord i antall charginger.

Vi må ta avslutningen neste gang…

Find Sir Gerold

The Traitor Son Cycle Erethian Erethian