Tag: Support spellcaster

Results

  • Khatiwala

    Khatiwala er en agent for Hus Whitehall, hvis motto er: Sannheten seirer. Som Whitehall-agent vil han aldri gjøre noe som tildekker sannheten, men når en større sannhet står i fare for å bli tildekket, så er han villig til å la være å utbasunere hva han …